Peter Širka
Peter Širka

Osobný blog programátora a IT nadšenca.

Vytvorenie session middleware v Total.js za 5 minút

Vytvorenie session middleware v Total.js za 5 minút

Vytvoríme jednoduchý middleware

Nižšie uvedený kód môžete uložiť napr. do súboru your-app/definitions/session.js:

 • konštanta SESSION obsahuje všetky aktívne relácie
 • konštanta TIMEOUT obsahuje čas, za koľko expiruje relácia
 • konštanta COOKIE obsahuje názov pre cookie

Čo sa vlastne robí tento middleware?

 • príde request do middleware
 • skontrolujeme, či existuje cookie s identifikátorom relácie v requeste
 • ak existuje, tak následne urobíme malú kontrolu voči ukradnutiu session (len IP kontrola)
 • ak neexistuje (alebo je podozrenie, že bola ukradnutá), tak vytvoríme nový identifikátor
 • v kroku var session = SESSION[cookie] vraciame existujúcu session
 • ďalej robíme kontrolu či session už existuje v pamäti (RAM) alebo nie
 • následne ukončujeme middleware a framework pokračuje vo vyhodnotení trasy (routing)

Pod deklaráciou middleware je definovaná udalosť F.on('service', ....). Túto udalosť volá framework každú minutú a prostredníctom argumentu counter vo funkcii v udalosti môžeme zistiť, koľké volanie udalosti práve nastáva. My vždy každú druhú minútu vymažeme relácie, ktoré sa už nepoužívajú (sú to všetky relácie, ktoré majú dobu nečinnosti väčšiu ako hodnota v konštante TIMEOUT).

Použitie

Teraz nám už neostáva nič iné, ako použiť vytvorený middleware. Takže je potrebné vytvoriť/upraviť nejaký controller, napr. /your-app/controllers/default.js:

Čo sa vlastne robí vo vyššie uvedenom kóde?

 • vytvoríme trasu na úvodnú stránku F.route('/', action, [flags])
 • trasa obsahuje session middleware, ktorý sme vytvorili
 • následne v akcii môžeme použiť objekt controller.session

Po príchode request na úvodnú stránku sa vyvolá najprv middleware session a následne sa volá akcia v trase. Middleware nemusíme definovať do trasy, ale môžeme ho nastaviť pre všetky trasy pomocou funkcie F.use() - viac v dokumentácii.

Rozšírenie middleware o napr. udalosti

Teraz je už veľmi jednoduché rozšíriť funkčnosť middleware o hocičo. Nižšie uvedený kód rozširujem o udalosti, takže jednoducho budeme vedieť zachytiť, keď sa bude vytvárať nová session a keď session expiruje.

Použitie:

Nižšie uvedený kód môžete použiť v každom .js súbore na server-side v Total.js.